Zadanie Bardzo Młoda Kultura

Zadanie Bardzo Młoda KulturaImię i Nazwisko


Telefon służbowy


Adres e-mail (prosimy o sprawdzenie poprawności adresu)


Instytucja, którą reprezentuję:
Akceptuję treść regulaminu warsztatów organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, tel. 85 740-37-10, sekretariat@pikpodlaskie.pl, www.pikpodlaskie.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) uczestnictwa w zadaniu Bardzo Młoda Kultura oraz w celu promocji zadania Bardzo Młoda Kultura, w zakresie wizerunku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
b) prawidłowej rekrutacji na warsztaty zgodnej z Regulamin warsztatów/szkoleń realizowanych w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
c) przesłania informacji o wynikach rekrutacji na warsztaty/szkolenia oraz bezpośredniego kontaktu w sprawach organizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją Administratora o przetwarzaniu danych osobowych.

Z pełną treścią obowiązku informacyjnego możecie Państwo zapoznać się na stronie:
http://www.woak.bialystok.pl/download/bmk_rodo.pdf