Zadanie Bardzo Młoda Kultura

Zadanie Bardzo Młoda KulturaImię i Nazwisko


Telefon służbowy


Adres e-mail (prosimy o sprawdzenie poprawności adresu)


Miejscowość/obszar prowadzenia działalności (nazwa powiatu, gminy, miejscowości)


Reprezentuję - proszę wpisać jedną z poniższych opcji
(instytucję kultury, organizację pozarządową, szkołę/instytucję oświatową, władze samorządowe, jestem niezależnym animatorem/edukatorem/aktywistą, Inne)


Współpracuję z... - proszę wpisać jedną z opcji
(nie dotyczy, instytucją kultury, organizacją pozarządową, szkołą/instytucją oświatową, władzami samorządowymi, jestem niezależnym animatorem/edukatorem/aktywistą,Inne - jakie?)


Informacje o podmiocie, który reprezentuję (nazwa, adres, telefon, e-mail, stanowisko) / jeśli działasz niezależnie wpisz proszę "nie dotyczy"


Proszę opisać swoje doświadczenie w prowadzeniu działalności na rzecz lokalnej społeczności oraz w jaki sposób udział w wybranych warsztatach wesprze opisaną, nową, bądź bieżącą działalność (maksymalnie 1000 znaków

Pozostało do wpisania: 1000

W których warsztatach chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć?
Proszę zaznaczyć maksymalnie 2 warsztaty.
W przypadku wyboru większej liczby będą się liczyły 2 pierwsze wybrane.


KWIATY POLSKIE Z FOAMIRANU – SŁONECZNIK - Lina Shvets (termin: 24.09.2019 r., godz. 11:00 – 15:00)

KWIATY POLSKIE Z FOAMIRANU – MAK - Lina Shvets (termin: 24.09.2019 r., godz. 16:00 – 19:00)

JUTRO ZACZYNA SIĘ WCZORAJ – Ryszard Michalski (termin: 2.10.2019 r., godz. 10:00 – 16:00)

JAK WYJŚC POZA KOLEKCJĘ. PRACA Z DAWNYMI PRZEDMIOTAMI, STARYMI FOTOGRAFIAMI - Kaja Kojder, Michał Demski (termin: 10.10.2019 r., godz. 09:30 -15:00)

BRAINSTORMING, JAKO TECHNIKA WYDOBYWANIA KREATYWNYCH POMYSŁÓW – Maciej Sawicki, Marcin Nawrocki (termin: 11.10.2019 r., godz. 10:00 – 16:00)

EMPATIA– JAK SIĘ JEJ NAUCZYĆ I WYKORZYSTAĆ DO DOSTOSOWANIA SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI DO POTRZEB ODBIORCÓW Maciej Sawicki, Marcin Nawrocki (termin: 12.10.2019 r., godz. 10:00 – 13:00)

CZY LOKALNOŚC JEST CIEKAWA? Wersja I – Janusz Byszewski (termin: 14.10.2019 r., godz. 10:00 – 16:00)

NARZĘDZIA CYFROWE DO TWORZENIA MULTIMEDIÓW I PROMOCJI KULTURY - Sylwia Żółkiewska (termin: 14.10.2019 r., godz. 10:00 – 16:00)

CZY LOKALNOŚC JEST CIEKAWA? Wersja II – Janusz Byszewski (termin: 15.10.2019 r., godz. 10:00-16:00)

NOWE TECHNOLOGIE W TWORZENIU OFERTY EDUKACYJNEJ INSTYTUCJI KULTURY - Sylwia Żółkiewska (termin: 15.10.2019 r., godz. 10:00-16:00)

WARSZTAT O PROWADZENIU WARSZTATU? METODY WARSZTATOWE KROK PO KROKU – JAK I PO CO? - Justyna Orlikowska (termin: 18.10.2019 r., godz. 10:00-16:00)

JAK ZACIEKAWIĆ MŁODZIEŻ LOKALNOŚCIĄ I ZAANGAŻOWAĆ JĄ W DZIAŁANIE - Justyna Orlikowska (termin: 19.10.2019 r., godz. 09:30-15:30)

JAK PROMOWAĆ SWOJĄ OKOLICĘ ZA POMOCĄ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - Kaja Kojder, Michał Demski (termin: 22.10.2019 r., godz. 09:30 -15:30)Akceptuję treść regulaminu warsztatów organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok, NIP: 5421007120, REGON: 000276877, tel. 85 740-37-10, sekretariat@woak.bialystok.pl, www.woak.bialystok.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) uczestnictwa w zadaniu Bardzo Młoda Kultura oraz w celu promocji zadania Bardzo Młoda Kultura, w zakresie wizerunku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
b) prawidłowej rekrutacji na warsztaty zgodnej z Regulamin warsztatów/szkoleń realizowanych w ramach zadania Bardzo Młoda Kultura. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
c) przesłania informacji o wynikach rekrutacji na warsztaty/szkolenia oraz bezpośredniego kontaktu w sprawach organizacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją Administratora o przetwarzaniu danych osobowych.

Z pełną treścią obowiązku informacyjnego możecie Państwo zapoznać się na stronie:
http://www.woak.bialystok.pl/download/bmk_rodo.pdf